Posted in Digi-tunnid, Uudised

Kuidas serveerida tekstidokumenti

tekst.jpg

Seekordses digitunnis uurisime uut MS Wordi ning jagasin mitmeid nippe, mis tekstiga töötajal elu mugavamaks muudavad. Näiteks kuidas kohandada kiirpääsuriba, kuidas internetist teksti ilma vorminguta kopeerida, kuidas suurtähtedega tekst kahe klõpsuga väiketähtegeda tekstiks muuta, kuidas luua ja kasutada tekstilaade, kuidas kasutada wordi sisseehitatud pildiotsingut, kuidas lisada sisukorda ja leheküljenumbreid. Vastuse sai ka sel õppeaastal TOP 3s olev küsimus, kuidas joonlaud Wordi dokumenti tagasi saada. Ega rohkem tunni sisse mahugi.

Lae alla koolituse materjal PDF-ina.

IMG_20171011_160015
Tublid digitunni õpilased
Advertisements
Posted in Digi-tunnid, Uudised

Tagasiside 2016/17. õa õpetajate digitundidele ja haridustehnoloogilisele toele

2016/17. õppeaasta õpetajate digitundidele ja haridustehnoloogilisele toele andis tagasisidet 11 õpetajat. Digitundides osales neist 9 õpetajat ehk 82% vastanutest, kes hindasid 100% digitundidest saadud infot enese jaoks vajalikuks. Digitunnid andsid julgust uute keskkondade ja rakenduste proovimiseks, sellega olid nõus või pigem nõus samuti kõik vastanud õpetajad.

Lemmikvahenditena nimetati tagasisides CrosswordLabsi ja LearningAppsi keskkondi. Üht õpitud vahenditest proovis ainetundides rakendada 4 õpetajat ja mitut 3 õpetajat. Üldine rahulolu digitundidega oli hea, tehti ettepanek, et ka mõni kolleegidest võiks teinekord digitunnis õpetajana üles astuda. Õpetajate arvates võiksid digitunnid toimuda 1-2 x kuus.

Õpetajad, kes digitundides ei osalenud tõid põhjuseks nii selle, et eelistab ise katsetamist grupis õppimisele kui selle, et tundide aeg ei sobinud. Kahest eitavalt vastanud õpetajast arvas üks, et võtab järgmisel aastal digitundidest siiski osa.

Möödunud õppeaastal kasutas oma ainetundide läbiviimiseks arvutiklassi mõnel korral aastas 73% õpetajatest. Vaid 27% õpetajaid kasutab klassi  korra kuus või sagedamini.

2016. aasta tagasisides vastasid õpetajad nii: “18,2% õpetajaid teeb seda iganädalaselt, kord või paar kuus tuleb arvutiklassi 18,2% ning mõnel korral aastas samuti 18,2% õpetajatest. Üldse ei kasuta arvutiklassi 45,5% õpetajatest.”. Vastanuid oli siis samuti 11.

õp11

Haridustehnoloogilise toe kättesaadavust ja kvaliteeti hinnati kõrgelt.

Käesoleval õppeaastal lisanudvad meie õpetajate töövahendite hulka tahvelarvutid ning võimalus kasutada O365 ühistöövahendeid. Seetõttu kaardistasin õpetajate senise kogemuse nende vahenditega. Ilmnes, et igapäevaselt kasutab tahvelarvutit 36,4% vastanutest. Seevastu harva kasutab tahvelarvutit 27% õpetajaid, sama suur on ka nende hulk, kes pole kunagi tahvlit kasutanud. Ühistöövahendeid kasutab sageli 18% õpetajatest, 45% vastanuist teeb seda harva ning 18% pole ühistöövahendeid kunagi proovinud.

Posted in Digi-tunnid, Uudised

Digitund: ole oma töölaua boss

Uuel Windows 10-l on lisaks uuele välimusele ka palju uusi võimalusi, mis arvutiga töötaja elu mugavamaks muudab. Septembrikuu digitunnis vaatasimegi ühiselt, kuidas uuenenud töökeskonda oma käe järgi kohandada.

Näiteks Start-menüü lisapaani või tegumiribale saab lisada just sinu jaoks tarvilike rakenduste otseteid ning automaatne akende suuruse muutmise funktsioon võimaldab paari liigutusega töötada kõrvuti kahes programmis.

Uuest õppeaastast on õpetajatel võimalik kasutada kaugtöölaua ühendust, mis tähendab ligipääsu oma töölauale ka koduarvutist. Proovisime koos järgi, kuidas see töötab.

Lõpetuseks tutvustasin üht oma lemmiktöövahendit LightShot. See on lihtne vabavaraline programmike, mis teeb ekraanipildi tegemise ja kasutamise eriti lihtsaks.

Materjal – Lae alla PDF

Posted in Digi-tunnid, Koolitused, Uudised

Töine algus uuele õppeaastale

Tarkusekuu hakkab peagi lõppema ning viimane aeg on blogisse õppeaasta esimene sissekanne teha. Uus hooaeg on alanud töiselt ning mitmete muudatustega. Töölaudadel ja arvutiklassis on uued arvutid, vana Win7 asemel on tulnud sõbraks saada uue Windows 10ga.

Aasta esimesel digikoolitusel tutvustas Ene Lindeman õpetajatele eKoolis vajalikke töövõtteid ja uusi võimalusi.

Posted in Digi-tunnid, Uudised

E-raamat – see on imelihtne!

Aasta viimases õpetajate digitunnis tutvusime lähemalt Storyjumper.com keskkonnaga, mille abil on lihtne luua e-raamatuid. Õpetaja kontoga on lisaks võimalik luua omale klass ning anda õpilastele keskkonda ligipääs. Hiljem on kõik õpilaste loodud raamatud mugavalt ühes kohas ja õpetaja saab soovi korral neid tahvlile näidata või vanematega jagada. Enda loodud raamatuid saab keskkonnast välja vistutada (nt blogisse või kodulehele), õpilaste loodud raamatute jagamine käib lingi ja salasõna abil.

Keskkond sobib hästi nii kunstiõpetusse, emakeele- ja võõrkeeletundi, loodusõpetusse jne. Selle abil on mugav jutustada lugu, koostada kokkuvõte mõnest õppekäigust, tutvustada mõnd linnu-, looma- või taimeliiki. Keeleõppes võib kogu tegevus toimuda võõrkeeles. Raamatusse saab pilte otsida keskkonda sisseehitatud galeriist või laadida üles eelnevalt arvutisse salvestatud pildifaile.

Rõõmu teeb, et lisaks tublidele katsetustele valmis tunnis ka üks selline e-raamat, mis järgmisel päeval õppematerjalina kasutusse läks.

Screenshot_3
Kuvatõmmis Storyjumper.com keskkonnast
Posted in Digi-tunnid, Uudised

Google konto turvaliseks!

Viimases õpetajatele mõeldud digitunnis uurisime Google’i konto turvaseadeid. Kõikidel koolitusel osalenud õpetajatel on nüüd kontod kaheastmelise autentimisega. See tähendab seda, et Google’i kontole sisselogimisel on topeltkaitse: lisaks paroolile on ligipääsuks tarvilik ka mobiiltelefonile saadetava koodi sisestamine. Lisaks sai selgeks mitu kasulikku nippi konto ja Goole’i tööriistade kasutamise kohta.

Google’i konto turvasätteid saab seadistada: https://myaccount.google.com/.

Posted in Digi-tunnid, Uudised

See kuulus Kahoot ja natukene Plickersit

Õpilased on korduvalt avaldanud arvamust, et koolitundides peaks olema rohkem Kahooti. See on interaktiivne mängukeskkond, kus on võimalik koostada teste ja läbi viia küsitlusi. Olgugi, et Kahooti on juba päris kaua koolis kasutatud, on see endiselt õpilaste hulgas populaarne. Nii tegimegi seekord digitunnis selle keskkonnaga lähemalt tutvust, et ka need, kel siiani mängukogemust pole, saaksid ettekujutuse vahendi toimimisest.

Mängu loomiseks tuleb teha konto lehel getkahoot.com mängu mängimiseks on aga vajalik kasutada kas arvutis lehekülge kahoot.it või sikutada nutitelefoni Kahooti äpp.

Kuna meie majas Wi-Figa pole endiselt lood kõige ladusamad, siis katsetasime ühiselt ka sellist keskkonda nagu Plickers, mis sobib eriti hästi nutivaesesse klassiruumi. Nimelt on selle keskonna kasutamiseks tarvilik vaid 1 nutiseade õpetajale.

Tunni lõpus läks jutt internetiturvalisusele ja nii sündis idee ka järgmise digitunni sisu osas. 29. märtsil uurime lähemalt, kuidas seadistada oma Google kontole kaheastmelist autentimist ning mis on oluline Google’i ja Facbooki kontode privaatsussätete juures. Asukohaks nagu ikka arvutiklass ning kellaajaks 15.05.

(Postituses kasutatud foto: Plickers.com)

Posted in Digi-tunnid, Uudised

Ristsõnad teevad targaks!

Ristsõnu on koostatud ja lahendatud juba enam kui 125 aastat. Küllap on nende püsiva populaarsuse põhjuseks see, et ristsõnad ühendavad teadmised ja meeldiva ajaviite. Ristsõnad sobivad seetõttu hästi ka koolitundi, sest lastele meeldib neid nii lahendada kui koostada. Ehk korraldada lausa ristsõnade koostamise võistlus! Nii oligi aasta esimese õpetajate digikoolituse teemaks kuidas lihtsa vaevaga koostada ristsõnu.

Üheks Eesti õpetajate poolt väga armastatud keskkonnaks, kus muuhulgas ka ristsõnu saab koostada ja lahendada, on LearningApps. Keskkonna muudab mugavaks lihtne ülesehitus ning võimalus kasutada töökeskkonda eesti keeles. Kui luua keskkonda kasutaja, on võimalik loodud ristsõnu (aga ka muid äppe) hõlpsasti salvestada. Valminud ristsõna saab lahendama kutsuda lingi kaudu. Väga häid juhendeid LearningApps keskkonna kasutamiseks leiab Koolielu portaalist. Ristsõna kasutamiseks vali klassikalise ristsõna koostamine.

Teise keskkonnana katsetasime Crossword Labsi. Selles keskkonnas kasutajakonto loomine on paraku tasuline, kuid ristsõnu luua ja kasutada on võimalik ka ilma selleta. Rissõna saab salvestada PDF-iks, Wordi-dokumendiks või saata näiteks endale meilile. Viimasel juhul on hea, kui lisad ristsõna luues sellele parooli, sest see võimaldab valminud tööd hiljem muuta. Kui Ka selle toreda tööriista kasutusjuhend on Koolielus olemas.

Päris huvitav keskkond on The Teacher’s Corner, kus on võimalus oma ristsõnadele üsna värvikas välimus anda. Valminud töö saab kas kohe välja printida või salvestada hiljem täitmiseks PDF- või PNG-formaati. Eestikeelse juhendi leidsin YouTube’i keskkonnast.


win-lock

Nipp! Kasuta arvutist eemale minnes klahvikombinatsiooni Windows + L. Selliselt jääd oma kontole sisselogituks (avatud failid ja veebilehed ei sulgu), kuid Sinu isiklikud asjad ja tundlik info on parooliga kaistud.


Järgmine koolitus Nissi kooli õpetajatele toimub 25. jaanuaril, algus kl 15.00. Asukohaks nagu ikka – arvutiklass. Siis uurime lähemalt LearningApps keskkonda ja selle võimalusi.

Posted in Digi-tunnid, Uudised

Digivahetundide tagasiside

Nissi Põhikool osales 2016. a veebruarist maini HITSA koolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht” esimeses koolitusmoodulis “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul”. Valisime oma eesmärgiks õpetajate ja õpilaste toetamise ning motiveerimise digivahendite kasutamisel õppetöös. Selle elluviimiseks alustasime õpetajatele mõeldud digivahetundidega, kus tutvustasin erinevaid uusi keskkondi ja töövahendeid. Digivahetundidest võttis alati osa enam kui pool õpetajatest. Õppeaasta lõpus palusin küsitlusankeedi abil tagasisidet, vastas 11 õpetajat.

20160413_110717
Nissi Põhikooli õpetajad digivahetunnis

Tagasisidele toetudes võib öelda, et digivahetundide vajalikkusega nõus 90,9% õpetajatest. Digivahetunnid andsid vajalikku informatsiooni digivahendite kohta. Selle väitega oli nõus 54,5% ja pigem nõus 45,5%. 72,7% arvas, et tundide toimumise aeg oli sobiv. Sellega, et digivahetundidest teadmiste omandamine on mugav, oli nõus 54,5 ja pigem nõus 45,5% vastanutest. Julgustust uusi keskondi ja rakendusi proovida sai 81,9% õpetajatest. Uurisin, kas õpetajatel on ka endal praktilisi kogemusi digivahendite kasutamisel, mida nad oleksid nõus kolleegidega jagama. Sellega oli nõus või pigem nõus vastavalt 9,1% ja 18,2% pedagoogidest. Tagasisidest selgus, et tulevikus soovitakse saada rohkem infot Google veebitööriistade kasutamise kohta (45,5%) ja tabelarvutuse (Excel) ja esitluste (PowerPoint, Prezi) koostamise kohta (mõlemad 36,4%). Lisaks sooviti uusi teadmisi tesktitöötluse, eKooli kasutamise ja üldiselt Office progrmmide kasutamise kohta.

Tagasisides sai kaardistatud ka see, kui sageli õpetajad ainetundide läbiviimiseks arvutiklassi kasutavad. 18,2% õpetajaid teeb seda iganädalaselt, kord või paar kuus tuleb arvutiklassi 18,2% ning mõnel korral aastas samuti 18,2% õpetajatest. Üldse ei kasuta arvutiklassi 45,5% õpetajatest.

Isikliku nutiseadme kasutamist nõudavaid ülesandeid (nt Kahoot) annavad oma ainetundides paar korda kuus 27,3% õpetajatest, kord kuus teeb seda 9,1 ja kord aastas samuti 9,1% pedagooge. 45,5% õpetajaid aga märkis, et nad ainetundides selliseid ülesandeid ei anna.

27,3% meie õpetajatest külastab enesetäiendamise või õppematerjalide leidmiseks koolielu.ee portaali paar korda kuus. 36,4% teeb seda korra kuus ning 36,4% veelgi harvem. Sobivaid koolitusi HITSA koolituskalendrist otsib paar korda kuus 18,2% ja kord kuus 36,4%, 27,3% teeb seda harvem kui korra kuus ning 18,2% vastanutest ei ole seda kunagi teinud.

Nii kirjalikult kui suusõnaliselt saadud tagasisidest tuli välja, et õpetajad hindasid digivahentunde vajalikuks ja soovisid, et need ka uuel õppeaastal jätkuks. Kuigi vahetundide toimumisaega peeti sobivaks, avaldati siiski soovi, et uute vahendite õppimine võiks toimuda veidi rahulikumal ajal, kui koolimajas on tunnid lõppenud.

Tagasisideküsitluse tulemustega tutvumiseks klõpsa siia

HITSA koolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht” Nissi Põhikooli õpiblogi