Haridustee ja täiendkoolitused

Kestab:

 • Informaatikaõpetaja magristriõpe, kõrvaleriala haridustehnoloogia (Tallinna Ülikool), alustatud sügisel 2020

2020

 • Uuendused põhikooli ja gümnaasiumi informaatika ainekavades (Tallinna Ülikool, 26 tundi)
  • Teemad: Gümnaasiumi informaatika ainekava. Põhikooli informaatika ainekava. Progetiigriprogramm. Raalmõtlemine. Informaatika õpetamine distantsõppes. Digiõppevara eKoolikotis. Küberkaitseringi ainekava/tunnikava. UniconSquad. Informaatikaõpetajate tööriistakast. Chromebooki klassi haldamine. Schoolaby õpikeskkond. Informaatikaolümpiaad.
 • Liigu ja õpi. Aktiviseerivate tegevuste võimalusi distantsõppes (HITSA, 26 akadeemilist tundi)
 • Lihtsad joonistuse ja digikunsti vahendid õpetajale (HITSA, 26 akadeemilist tundi)
 • Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus (HITSA, 39 akadeemilist tundi)
 • Õpetaja – hariduse kõneisik IV (SA Innove, 80 tundi)
  • isikubränd
  • kommunikatsioon ja meedia
  • avalik esinemine
  • arvamusartiklid
  • kriisikommunikatsioon
  • negatiivne tagasiside
 • Informaatika õpetamise konverents 2020 (Tartu Ülikool, 3 päeva)

2019

 • Rakendusinformaatika, TLÜ Haapsalu Kolledž, 2016-2019 (180 EAP )

 • HITSA koolitajate talvekool 2019 (I moodul, HITSA, 9 akadeemilist tundi)
 • Digivõti: koolitajate koolitus (HITSA, maht 10 akadeemilist tundi)
 • Hacking Hate. How to empower young people to understand and disrupt online hate (European Schoolnet Academy, 16 hours)
 • Teaching ICT with Inquiry (European Schoolnet Academy, 14 hours)
 • Sisekoolitajate koolitus “Digi ABC minu koolis” (HITSA, 26 akadeemilist tundi)
 • TeachUPi kursus nr 4: „Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas – kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?“ (ET) (European Schoolnet Academy, 9 tundi)
 • Digimõtted (e-kursus, HITSA, 26 akadeemilist tundi).
 • TeachUPi kursus nr 3: „Koostöös õppimine praktikas – kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?“ (ET) (European Schoolnet Academy, 9 tundi)
 • Infoturbe ABC (3 tundi, Tartu Ülikool). Infoturbe triaad jt põhimõisted, ohud ja nõrkused, turvariskid, turvameetmed, turvaintsidendid ja nende lahendamine, infoturbe standardid.
 • Tuleviku klassiruumi loomine (HITSA, 8 akadeemilist tundi). Sisu: Koolituse sisuks on (Future Classroom Lab, FCL) kontseptsiooni tutvustus, mis on inspireeriv õpikeskkond ning innustab õpetajaid mõtlema üha enam pedagoogika ja tehnoloogia lõimimisele, arvestades klassiruumi disaini tähtsust. Koolitusel osalejad saavad kuues õpitsoonis avastada olulisi elemente 21. sajandi õppes, milleks on õpilaste ja õpetajate oskused ja rollid, õpistiilid, õpikeskkonna disain, praegune ja arenev tehnoloogia ning haridust mõjutavad sotsiaalsed trendid.
 • Informaatika õpetamise konverents 2019 (Tartu Ülikool, 4 päeva)
 • Eesti Haridustehnoloogide Liidu talveseminar 2019 (EHTL, 8 tundi)
 • TeachUPi kursus nr 2: „Individualiseeritud õpe praktikas – kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?“ (ET) (European Schoolnet Academy, 9 tundi)
 • Andmekaitse kohaliku omavalitsuse asutuses (TÜ ja Saue Vallavalitsus, 3 tundi)

2018

 • TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“ (ET) (European Schoolnet Academy, 9 tundi)
 • Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools (Executive Training Institute Malta, 21 hours)
 • Robootikast puust ja punaseks (Tartu Ülikool, 52 tundi / 2 EAP)
 • Informaatika digiõpiku kasutamine I kooliastmes (Tartu Ülikool, 78 tundi / 3 EAP)
 • Your First Day in Blender (Pluralsight)

2017

 • Digipädevuse arendamine haridusasutuses (HITSA, 39 akadeemilist tundi, 1,5 EAP)
 • Robotex 2017 infopäev
 • Udemy veebikoolitus “Tech Explorations™ Arduino Robotics with the mBot” (5 tundi)
 • Udemy veebikoolitus “mBot algajatele” (2 tundi)
 • Udemy veebikoolitus “Edison algajatele” (2,5 tundi)
 • Koostööst tõuseb tulu“, kursus II kooliastme emakeeleõpetajatele ja klassiõpetajatele. Sisu: kohaneva, loova ja ennastjuhtiva õpilase kujundamine emakeele õppimise kaudu; teksti žanrist tulenevaid metoodilisi soovitusi, ülesandeid ja harjutusi. (5 tundi)
 • Õpetaja ja klassijuhataja töö eKoolis (3 tundi)
 • Animatsioon arvutis: vabavara animatsioonide loomiseks (8 t, koolitaja Erik Alunurm)
 • Meeskonnakoolitus “Nissi põhikooli õpikultuuri toetamine” (4,5 t, koolitaja Katrin Aava)
 • Nüüdisaegne õpikäsitlus (1 EAP/26 h, TÜ)
 • Nutiseadmete kasutamine õppetöös (1,75 EAP /45,5 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Raspberry Pi algajatele (12 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Haridusasutuse digitaristu arendamine (1,5 EAP, HITSA)

2016

 • LEGO Education ja targad vidinad (8 akadeemilist tundi / 0,31 EAP, HITSA)
 • Võrgustik Võrgutab “Tulevik algab meist” (0,23 EAP / 6 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Progreäpid – programmeerimist toetavad rakendused nii arvutis, veebis, vidinatega kui ka nutiseadmetel (1 EAP / 26 akadeemilist tundi, HITSA)
 • IKT sügiskonverents 2016 – Digitaalselt aktiivne kool (maht 0,2 EAP / 5,3 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Võrgukoostöövahendid hariduses (3,5 akadeemilist tundi, BCS Koolitus)
 • ekooli administraatorite koolitus (4 tundi, Koolitööde Aktsiaselts)
 • eKooli uute administraatorite koolitus (4 tundi, Koolitööde Aktsiaselts )
 • ProgeTiigri haridusrobotite võistluse juhendajate koolitus ((maht 0,31
  EAP / 8 akadeemilist tundi, HITSA)
 • ProgeTiigri suvekool vol2 (maht 0,62 EAP / 16 akadeemilist tundi, HITSA)
 • LEGO WeDo 2.0 robootika ja LEGO Education harivad klotsid (8.00 akad/t | 0.31 EAP, HITSA)
 • Infootsingu ABC õpetajale (1,19 EAP / 31 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Juhendite loomine (0,92 EAP / 24 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Õppeprotsessi juhtimine digiajastul (1,5 EAP / 39 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Nutikalt netis – kaitse ennast ja oma sõpra! (HITSA)
 • Ühistöö vahendid (0,92 EAP / 24 akadeemilist tundi, HITSA)

Varasem haridustee

 • Luua Metsanduskool, maastikuehitus, 2009-2012
 • Eesti Kunstiakadeemia, kujunduskunst, 1998-2001 (lõpetamata)
 • Paalalinna Gümnaasium, 1997. a lend