Portfoolio

2018

 • TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“ (ET) (European Schoolnet Academy, 9 tundi)
 • Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools (Executive Training Institute Malta, 21 hours)
 • Robootikast puust ja punaseks (Tartu Ülikool, 52 tundi / 2 EAP)
 • Informaatika digiõpiku kasutamine I kooliastmes (Tartu Ülikool, 78 tundi / 3 EAP)
 • Your First Day in Blender (Pluralsight)

2017

 • Digipädevuse arendamine haridusasutuses (HITSA, 39 akadeemilist tundi, 1,5 EAP)
 • Robotex 2017 infopäev
 • Udemy veebikoolitus “Tech Explorations™ Arduino Robotics with the mBot” (5 tundi)
 • Udemy veebikoolitus “mBot algajatele” (2 tundi)
 • Udemy veebikoolitus “Edison algajatele” (2,5 tundi)
 • “Koostööst tõuseb tulu”, kursus II kooliastme emakeeleõpetajatele ja klassiõpetajatele. Sisu: kohaneva, loova ja ennastjuhtiva õpilase kujundamine emakeele õppimise kaudu; teksti žanrist tulenevaid metoodilisi soovitusi, ülesandeid ja harjutusi. (5 tundi)
 • Õpetaja ja klassijuhataja töö eKoolis (3 tundi)
 • Animatsioon arvutis: vabavara animatsioonide loomiseks (8 t, koolitaja Erik Alunurm)
 • Meeskonnakoolitus “Nissi põhikooli õpikultuuri toetamine” (4,5 t, koolitaja Katrin Aava)
 • Nüüdisaegne õpikäsitlus (1 EAP/26 h, TÜ)
 • Nutiseadmete kasutamine õppetöös (1,75 EAP /45,5 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Raspberry Pi algajatele (12 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Haridusasutuse digitaristu arendamine (1,5 EAP, HITSA)

2016

 • LEGO Education ja targad vidinad (8 akadeemilist tundi / 0,31 EAP, HITSA)
 • Võrgustik Võrgutab “Tulevik algab meist” (0,23 EAP / 6 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Progreäpid – programmeerimist toetavad rakendused nii arvutis, veebis, vidinatega kui ka nutiseadmetel (1 EAP / 26 akadeemilist tundi, HITSA)
 • IKT sügiskonverents 2016 – Digitaalselt aktiivne kool (maht 0,2 EAP / 5,3 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Võrgukoostöövahendid hariduses (3,5 akadeemilist tundi, BCS Koolitus)
 • Rakendusinformaatika, TLÜ Haapsalu Kolledž (kestab…)
 • ekooli administraatorite koolitus (4 tundi, Koolitööde Aktsiaselts)
 • eKooli uute administraatorite koolitus (4 tundi, Koolitööde Aktsiaselts )
 • ProgeTiigri haridusrobotite võistluse juhendajate koolitus ((maht 0,31
  EAP / 8 akadeemilist tundi, HITSA)
 • ProgeTiigri suvekool vol2 (maht 0,62 EAP / 16 akadeemilist tundi, HITSA)
 • LEGO WeDo 2.0 robootika ja LEGO Education harivad klotsid (8.00 akad/t | 0.31 EAP, HITSA)
 • Infootsingu ABC õpetajale (1,19 EAP / 31 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Juhendite loomine (0,92 EAP / 24 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Õppeprotsessi juhtimine digiajastul (1,5 EAP / 39 akadeemilist tundi, HITSA)
 • Nutikalt netis – kaitse ennast ja oma sõpra! (HITSA)
 • Ühistöö vahendid (0,92 EAP / 24 akadeemilist tundi, HITSA)
Advertisements