Posted in Digitunnid, Uudised

Kuidas serveerida tekstidokumenti

tekst.jpg

Seekordses digitunnis uurisime uut MS Wordi ning jagasin mitmeid nippe, mis tekstiga töötajal elu mugavamaks muudavad. Näiteks kuidas kohandada kiirpääsuriba, kuidas internetist teksti ilma vorminguta kopeerida, kuidas suurtähtedega tekst kahe klõpsuga väiketähtegeda tekstiks muuta, kuidas luua ja kasutada tekstilaade, kuidas kasutada wordi sisseehitatud pildiotsingut, kuidas lisada sisukorda ja leheküljenumbreid. Vastuse sai ka sel õppeaastal TOP 3s olev küsimus, kuidas joonlaud Wordi dokumenti tagasi saada. Ega rohkem tunni sisse mahugi.

Lae alla koolituse materjal PDF-ina.

IMG_20171011_160015
Tublid digitunni õpilased
Advertisements
Posted in Digitunnid, Uudised

Tagasiside 2016/17. õa õpetajate digitundidele ja haridustehnoloogilisele toele

2016/17. õppeaasta õpetajate digitundidele ja haridustehnoloogilisele toele andis tagasisidet 11 õpetajat. Digitundides osales neist 9 õpetajat ehk 82% vastanutest, kes hindasid 100% digitundidest saadud infot enese jaoks vajalikuks. Digitunnid andsid julgust uute keskkondade ja rakenduste proovimiseks, sellega olid nõus või pigem nõus samuti kõik vastanud õpetajad.

Lemmikvahenditena nimetati tagasisides CrosswordLabsi ja LearningAppsi keskkondi. Üht õpitud vahenditest proovis ainetundides rakendada 4 õpetajat ja mitut 3 õpetajat. Üldine rahulolu digitundidega oli hea, tehti ettepanek, et ka mõni kolleegidest võiks teinekord digitunnis õpetajana üles astuda. Õpetajate arvates võiksid digitunnid toimuda 1-2 x kuus.

Õpetajad, kes digitundides ei osalenud tõid põhjuseks nii selle, et eelistab ise katsetamist grupis õppimisele kui selle, et tundide aeg ei sobinud. Kahest eitavalt vastanud õpetajast arvas üks, et võtab järgmisel aastal digitundidest siiski osa.

Möödunud õppeaastal kasutas oma ainetundide läbiviimiseks arvutiklassi mõnel korral aastas 73% õpetajatest. Vaid 27% õpetajaid kasutab klassi  korra kuus või sagedamini.

2016. aasta tagasisides vastasid õpetajad nii: “18,2% õpetajaid teeb seda iganädalaselt, kord või paar kuus tuleb arvutiklassi 18,2% ning mõnel korral aastas samuti 18,2% õpetajatest. Üldse ei kasuta arvutiklassi 45,5% õpetajatest.”. Vastanuid oli siis samuti 11.

õp11

Haridustehnoloogilise toe kättesaadavust ja kvaliteeti hinnati kõrgelt.

Käesoleval õppeaastal lisanudvad meie õpetajate töövahendite hulka tahvelarvutid ning võimalus kasutada O365 ühistöövahendeid. Seetõttu kaardistasin õpetajate senise kogemuse nende vahenditega. Ilmnes, et igapäevaselt kasutab tahvelarvutit 36,4% vastanutest. Seevastu harva kasutab tahvelarvutit 27% õpetajaid, sama suur on ka nende hulk, kes pole kunagi tahvlit kasutanud. Ühistöövahendeid kasutab sageli 18% õpetajatest, 45% vastanuist teeb seda harva ning 18% pole ühistöövahendeid kunagi proovinud.

Posted in Digitunnid, Uudised

Digitund: ole oma töölaua boss

Uuel Windows 10-l on lisaks uuele välimusele ka palju uusi võimalusi, mis arvutiga töötaja elu mugavamaks muudab. Septembrikuu digitunnis vaatasimegi ühiselt, kuidas uuenenud töökeskonda oma käe järgi kohandada.

Näiteks Start-menüü lisapaani või tegumiribale saab lisada just sinu jaoks tarvilike rakenduste otseteid ning automaatne akende suuruse muutmise funktsioon võimaldab paari liigutusega töötada kõrvuti kahes programmis.

Uuest õppeaastast on õpetajatel võimalik kasutada kaugtöölaua ühendust, mis tähendab ligipääsu oma töölauale ka koduarvutist. Proovisime koos järgi, kuidas see töötab.

Lõpetuseks tutvustasin üht oma lemmiktöövahendit LightShot. See on lihtne vabavaraline programmike, mis teeb ekraanipildi tegemise ja kasutamise eriti lihtsaks.

Materjal – Lae alla PDF

Posted in Digitunnid, Koolitused, Uudised

Töine algus uuele õppeaastale

Tarkusekuu hakkab peagi lõppema ning viimane aeg on blogisse õppeaasta esimene sissekanne teha. Uus hooaeg on alanud töiselt ning mitmete muudatustega. Töölaudadel ja arvutiklassis on uued arvutid, vana Win7 asemel on tulnud sõbraks saada uue Windows 10ga.

Aasta esimesel digikoolitusel tutvustas Ene Lindeman õpetajatele eKoolis vajalikke töövõtteid ja uusi võimalusi.

Posted in Digitunnid, Uudised

Google konto turvaliseks!

Viimases õpetajatele mõeldud digitunnis uurisime Google’i konto turvaseadeid. Kõikidel koolitusel osalenud õpetajatel on nüüd kontod kaheastmelise autentimisega. See tähendab seda, et Google’i kontole sisselogimisel on topeltkaitse: lisaks paroolile on ligipääsuks tarvilik ka mobiiltelefonile saadetava koodi sisestamine. Lisaks sai selgeks mitu kasulikku nippi konto ja Goole’i tööriistade kasutamise kohta.

Google’i konto turvasätteid saab seadistada: https://myaccount.google.com/.