Posted in Internetiturvalisus, Uudised

Küberkaitse seminar tüdrukutele

Nissi kooli tüdrukud külastasid IT Kolledžis toimunud tüdrukutele ja juhendajatele mõeldud küberkaitse seminari. Koos meiega viibis seminaril kokku 50 põhikooli ja gümnaasiumi õpilast.

Päeva põhiteemadeks olid, kuidas saada hakkama digimaailmas ja mõelda nagu küberkaitsja – leida vigu olemasolevates lahendustes ja neid parendada; anti ülevaade võimalusteks edasiõppimimisel ning enda oskuste arenemiseks läbi erinevate võrgustike. Olulisel kohal oli nais-eeskujude tutvustamisel maailmast. Kuulasime põnevaid ettekandeid ning proovisime simulatsioonikeskkonnas veebilehe häkkimist. Iga osaleja sai kingiks trükisooja kaardikomplekti “CyberSec juhtumid”.

Tüdrukud hindasid päeva väga huvitavaks ning lubasid, et muudavad koju jõudes esimese asjana kõik oma paroolid palju turvalisemaks.

Advertisements
Posted in Internetiturvalisus, Uudised

Internetiturvalisusest koolis

Oktoober on küberturvalisuse teadlikkuse tõstmise kuu ning räägitakse rohkesti erinevatel internetiturvalisusega seotud teemadel. Möödund aastases rahuloluküsitluses küsisime nii õpilastelt kui lapsevanematelt, kuidas nad hindavad temaatika käsitlemist koolis, kuidas hinnatakse oma teadlikkust, milliseid ohte on kogetud ning mida kõige enam kardetakse.

Küsitlusele vastas 81 lapsevanemat ning 25 õpilast.

46% küsitlusele vastanud lapsevanematest ning 92% küsitlusele vastanud õpilastest arvas, et internetiturvalisuse teemadega tegeletakse koolis piisavalt. Samas 48% vanematest ei osanud sellele küsimusele vastata, õpilaste hulgas oli sellise vastuse andnuid vaid 8%.

turvalisus2017
Väljavõte Nissi Põhikooli rahuloluküsitlusest 2016/17. õa

Oma teadlikkust internetiohtudest ja nende vältimisest hindas “heaks” 39% ja “väga heaks” 21 % lapsevanemaid. Õpilased olid oma teadmistes märksa enesekindlamad ja nende vastuste protsendid olid vastavalt 44% ja 48%. 33% lapsevanemaid arvas, et neil jääb vahel teadmistest väheseks, ning 8% arvas, et nende teadmised on üsna puudulikud.

teadlikkus2017
Väljavõte Nissi Põhikooli rahuloluküsitlusest 2016/17. õa

Uurisime ka kui paljud lapsed on küberkiusamisega kokku puutunud. Rõõmu teeb see, et 81% lapsevanematest vastas, et nende laps ja 75% lastest vastas nemad ise, ei ole sellega kokku puutunud. Vastustest selgus, et lapsevanemate arvates on nende lapsed kõige enam on kogenud internetis solvamist või sõimamist, avaldatud lapse kohta solvav video, kuritarvitatud lapse kontot või saadetud lapsele seksuaalse alatooniga sõnumeid. Lapsed nimetasid kogetu hulka solvamist või sõimu internetis, solvava video avaldamist ning oma konto kuritarvitamist.

kiusamised2017
Väljavõte Nissi Põhikooli rahuloluküsitlusest 2016/17. õa

Küsisime ka mida kõige enam kardetakse. Vanemate vastustest selgus, et erinevaid ohte peljatakse üsna võrdselt, esikohale jäi hirm selle ees, et laps avaldab kogemata internetis liigseid andmeid. Õpilased vastasid, et kardavad kõige enam parooli võõrastesse kätesse sattumist ning solvava sisuga materjali internetti postitamist.

hirmud2017
Väljavõte Nissi Põhikooli rahuloluküsitlusest 2016/17. õa