Küberkaitse seminar tüdrukutele

Nissi kooli tüdrukud külastasid IT Kolledžis toimunud tüdrukutele ja juhendajatele mõeldud küberkaitse seminari. Koos meiega viibis seminaril kokku 50 põhikooli ja gümnaasiumi õpilast. Päeva põhiteemadeks olid, kuidas saada hakkama digimaailmas ja mõelda nagu küberkaitsja – leida vigu olemasolevates lahendustes ja neid parendada; anti ülevaade võimalusteks edasiõppimimisel ning enda oskuste arenemiseks läbi erinevate võrgustike. Olulisel kohal… Read More Küberkaitse seminar tüdrukutele

Internetiturvalisusest koolis

Oktoober on küberturvalisuse teadlikkuse tõstmise kuu ning räägitakse rohkesti erinevatel internetiturvalisusega seotud teemadel. Möödund aastases rahuloluküsitluses küsisime nii õpilastelt kui lapsevanematelt, kuidas nad hindavad temaatika käsitlemist koolis, kuidas hinnatakse oma teadlikkust, milliseid ohte on kogetud ning mida kõige enam kardetakse. Küsitlusele vastas 81 lapsevanemat ning 25 õpilast. 46% küsitlusele vastanud lapsevanematest ning 92% küsitlusele vastanud… Read More Internetiturvalisusest koolis