Töövahendid

Õpetajate digitundides tutvustatud töövahendid ja keskkonnad. Kiireks leidmiseks kasuta kiirkorraldust CTRL+F.

Abivahendid

Esitluste koostamine

Materjalide repositooriumid

  • Scientix.eu – erinevaid materjale paljude ainete õpetajatele

Muusikaloomine

Mängude loomine

Raamatute koostamine

Ristsõnade loomine

Testide loomine

  • Kahoot – mängu loomiseks getkahoot.com ja mängimiseks kahoot.it
  • Plickers – lihtne töövahend testide tegemiseks, kus ainult õpetajal on vaja nutiseadet, õpilased vastavad vastustekaartidega
  • Quizizz – Kahooti sarnane

Turvaline internet

Advertisements