Tutvustus

Mina olen Reelika Väli, Nissi Põhikooli haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja ning 6. klassi klassijuhataja. Lisaks juhendan koolis robootikaringi Nissi Nutikad.

Erinevat digiõppevara ja e-õppekeskkondi on väga palju ning e-õppe osakaal hariduses kasvab. Olen seda meelt, et digivahendite kasutamine mitmekesistab ainetunde, lihtsustab õpetajate tööd, aitab arendada õppijate digipädevusi,  lõimida uusi teadmisi erinevate aine- ja eluvaldkondadega ning õpetab koostöös õppima ja probleeme lahendama. Digitaalne õppevara annab võimaluse valida õppimise aega ja kohta ning hõlpsasti õppeaine raskusastet ja õppimise tempot kohandada. 

Minu teekond õpetaja ja haridustehnoloogina on olnud täis põnevaid väljakutseid ja inspireerivaid kogemusi. Võimalus olla aineõpetajale usaldusväärseks partneriks sobiva digiõppevara või e-keskkonna leidmisel ja kasutamisel on väga huvitav töö, mis innustab mind erinevaid digivahendeid katsetama ning pidevalt enesetäiendusega tegelema.

Sellesse blogisse koondan kõik, mis Nissi NUTIkaid koolilapsi ja õpetajaid ning kaasaegset õppimist puudutab.

Kui soovid minuga kontakti saada, siis kirjuta reelika.vali@nissikool.ee.

Nissi Põhikooli kodulehele pääsed SIIT.